ผู้บังคับบัญชา สภ.บัวใหญ่  
     
   พ.ต.อ.จุมพลภัทร์  ปัญญาพูนตระกูล  
   ผกก.สภ.บัวใหญ่  
   088-582-0345  
     
 พ.ต.ท.ประยุทธ์  เรือนทองคำ  พ.ต.ท.ทองดี โคตรประทุม พ.ต.ท.ไพจิตร คำยอด
รอง ผกก.ปฯ  รอง ผกก.(สอบสวน)  รอง ผกก.สส.ฯ
096-959-5659  081-548-4476  086-668-6734
     
พ.ต.ท.ประดิษฐ์  วรรณะ  พ.ต.ท.ทวีทรัพย์  ภักดีดินแดน   พ.ต.ท.ธงชัย  วิมลศิลป์
 สว.ธรฯ  สวป.ฯ สว.สส. 
089-905-3792  099-242-5119 091-991-5362 
     
  พ.ต.ท.วิษณุ  แวดอุดม  
  สว.(สอบสวน)  
   090-584-5286