งานอำนวยการ  
     
   พ.ต.ท.ประดิษฐ์  วรรณะ  
   สว.ธร.ฯ  
   089-905-3792  
     
 ร.ต.อ.ประวัติ  ทองมา   ร.ต.ท.โสภักดิ์  สีนวล
รอง สว.(สส.)ฯ    รอง สว.(สส.)ฯ
065-669-1982    084-824-6783
     
ด.ต.สมพงษ์  งามอาการ    ด.ต.อำนวจ  เผือกกลาง
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ   ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
087-241-5959    097-340-9522